Algemene voorwaarden


Overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten tussen de dienstverlener, d.w.z. de zangleraar Kaija Kivioja, en de klant, d.w.z. de leerling. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant per e-mail, telefoon of persoonlijk een zang- of pianoles heeft geboekt. Bij het boeken van een les heeft de klant de voorwaarden gelezen en geaccepteerd. Als de leerling minderjarig is, wordt er een overeenkomst gesloten met de ouder of voogd, die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorwaarden van de overeenkomst . De koper van een cadeaukaart wordt ook als klant beschouwd, in welk geval de voorwaarden van de overeenkomst van toepassing zijn op de koper van de cadeaukaart wat betreft prijzen en betaling, en op de ontvanger van de cadeaukaart of zijn/haar voogd wat betreft boeking en het eventueel annuleren van lessen. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 25 oktober 2023.


De inhoud van de dienst

De duur van een zang- of pianoles bedraagt 45 of 60 minuten, afhankelijk van de door de leerling gekozen dienst. In deze overeenkomst wordt de term 'les' gebruikt voor alle zang- of pianolessen van verschillende duur. De inhoud van de lessen wordt samen met de leerling gepland.

Lessen kunnen ook online gegeven worden via videoverbinding. Meestal wordt de webconferentieapplicatie Zoom gebruikt. De duur van de online lessen bedraagt eveneens 45 of 60 minuten, afhankelijk van de door de leerling gekozen dienst.


Boekingen

De boekingen worden gedaan door een e-mail te sturen naar kaijakivioja@hotmail.com, telefonisch +31 6 13267292 (NL), +358 50 3398738 (FIN) of persoonlijk.


Een les annuleren en verplaatsen

De geboekte les dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les geannuleerd te worden. Bij plotselinge ziekte moet de annulering uiterlijk dezelfde ochtend om 10.00 uur plaatsvinden. In deze gevallen kan de les naar een ander moment worden verplaatst. De les wordt als gevolgd beschouwd als de annulering niet binnen de gestelde termijnen plaatsvindt. In dit geval wordt de volledige prijs van de les in rekening gebracht.

Er wordt nooit geld gerestitueerd voor geannuleerde of ongebruikte lessen, en de gekochte lessen moeten vóór de vervaldatum worden gebruikt. Bij langdurig ziekteverlof kan de geldigheidsduur van de gekochte lessen echter worden verlengd. In dit geval moet de leerling een document van het ziekteverlof aan de dienstverlener voorleggen. Indien gewenst kan de leerling de ongebruikte lessen doneren of verkopen.


Geldigheidsduur van de lessen

Lessen kunnen afzonderlijk worden gekocht of in pakketten van vijf en tien lessen. Lespakketten van tien uur zijn zes maanden geldig en pakketten van vijf uur drie maanden vanaf het moment van aankoop. Alle lessen moeten binnen de tijdslimiet worden gebruikt. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het herinneren van de klant aan ongebruikte lessen. De klant zorgt er voor dat hij zelf de lessen binnen de gestelde termijnen boekt.


Prijzen

Prijzen worden altijd aan het begin van het jaar aangepast en indien nodig op andere momenten. De dienstverlener informeert de klant altijd vooraf over prijswijzigingen.


Betaling

Individuele lessen worden vooraf per bank betaald of contant bij aanvang van de les. Lespakketten worden vooraf per bank betaald of aan het begin van het eerste uur van het lespakket. Cadeaubonnen worden vooraf per bank of contant betaald. Betalingsinformatie wordt verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens het reserveren.


Annuleringen van de docent

De docent is verplicht de geannuleerde lessen in te halen door deze op een ander tijdstip te geven.


De overeenkomst wijzigen

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. De voorwaarden van de overeenkomst worden regelmatig herzien en de nieuwe voorwaarden vervangen deze overeenkomst in alle opzichten. Klanten worden onmiddellijk op de hoogte gebracht van wijzigingen in de voorwaarden.


Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst is geldig voor een beperkte tijd afhankelijk van het door de klant gekozen lespakket en eindigt wanneer de gekochte lessen zijn gebruikt of de geldigheidsduur is verstreken. Voor individuele lessen geldt de overeenkomst totdat de les heeft plaatsgevonden.


Luo kotisivut ilmaiseksi!